Welkom

Welkom bij OVU, het Overleg Volkstuinen Utrecht. In 15 volkstuinparken werken zo’n 1500 leden van onze verenigingen aan hun hobby met kennis, liefde en passie. Tel daar de partners en meewerkende vrienden en gezinsleden bij op en het aantal verdubbelt naar 3000.

 

Steeds meer vrijwilligers uit de buurt sluiten zich bovendien aan om een handje te helpen en mee te genieten van het werken in de natuur.

In OVU overleggen afvaardigingen van de 15 besturen met de gemeente Utrecht. Samen zoeken we oplossingen voor gesignaleerde problemen. 

We spreken met elkaar over hoe in deze tijd een tuinenpark goed en vreedzaam te besturen. Wisselen informatie en wetenswaardigheden uit en leren van elkaar. We verkennen samen wat de mogelijkheden zijn. De gemeente helpt, ook financieel, zodat we bijvoorbeeld onze wandelpaden, bomen en sloten goed kunnen onderhouden. De landelijke organisatie van hobbytuinders, AVVN, staat bij en adviseert. Zo werken we met behulp van ieders deskundigheid en ervaringskennis samen aan het ontwikkelen van toekomstperspectief voor stadsnatuur, moes- en siertuinen. Met recht zijn wij – ook allen vrijwilligers – trots op ons unieke Utrechtse overleg.

 

Volkstuinparken zijn paradijsjes waar we graag ieder welkom heten. 

Volkstuinders hebben kennis in huis over het kweken van groenten en planten, over biodiversiteit. Wij kennen het belang van groene longen in onze dichtbevolkte stad. We werken samen aan nieuwe groene en voedselinitiatieven in de buurt. Daarnaast delen en ontwikkelen we kennis met andere organisaties en netwerken zoals IVN,  VELT, Vogelbescherming, Vlinderstichting, Groei & Bloei en Bijenvereniging. We betrekken het publiek bij workshops en open tuinendagen. Het landelijk keurmerk Natuurlijk Tuinieren heeft in Utrecht relatief het hoogste aantal deelnemende volkstuinparken. 

 

Deze site is er dan ook om iedere belangstellende van dienst te kunnen zijn. Voor rustzoekers, wandelaars, vrijwilligers, buurtgenoten, tuinliefhebbers, groot en klein, én voor degenen die een volkstuin naar hun hart zoeken. Van harte welkom!

 

Ans Hobbelink

Voorzitter OVU


Nieuws en activiteitenDahliashow bij Ons Genot

 

 

 

Op 1 en 2 september 2018 organiseert Tuinvereniging Ons Genot haar jaarlijkse Dahlia Show. Lees er hier er over.


Vers uit de tuin

Tijdens de laatste OVU-bijeenkomst is in het kort informatie over Vers uit de Tuin gegeven; het ruil- en deelplatform voor moestuinders en buurtgenoten. Een aantal van tuinverenigingen gaf aan graag een deel-krat van Vers uit de Tuin op de volkstuin neer te zetten, of een andere centrale plek, zodat ruilen en delen nog makkelijker kan.

Vers uit de Tuin komt graag een kratje afgeven. Mail hen door hier te klikken voor een kratje of andere vragen, informatie of opmerkingen.  


Maak kennis met tuinders van De Doordouwers

 

RTV Utrecht heeft een bezoekje gebracht aan het tuinenpark van De Doordouwers en daar 5 tuinders geïnterviewd. Dat geeft een mooi beeld van wat een volkstuinder beweegt. Klik op deze link om de filmpjes te bekijken, ze staan onder de teksten.Volkstuinen in 1V

Bekijk de uitzending van 1V over de volkstuinen in Amsterdam en Utrecht.