Welkom

Welkom bij OVU, het Overleg Volkstuinen Utrecht. In 15 volkstuinparken werken zo’n 1500 leden van onze verenigingen aan hun hobby met kennis, liefde en passie. Tel daar de partners en meewerkende vrienden en gezinsleden bij op en het aantal verdubbelt naar 3000.

 

Steeds meer vrijwilligers uit de buurt sluiten zich bovendien aan om een handje te helpen en mee te genieten van het werken in de natuur.

In OVU overleggen afvaardigingen van de 15 besturen met de gemeente Utrecht. Samen zoeken we oplossingen voor gesignaleerde problemen. 

We spreken met elkaar over hoe in deze tijd een tuinenpark goed en vreedzaam te besturen. Wisselen informatie en wetenswaardigheden uit en leren van elkaar. We verkennen samen wat de mogelijkheden zijn. De gemeente helpt, ook financieel, zodat we bijvoorbeeld onze wandelpaden, bomen en sloten goed kunnen onderhouden. De landelijke organisatie van hobbytuinders, AVVN, staat bij en adviseert. Zo werken we met behulp van ieders deskundigheid en ervaringskennis samen aan het ontwikkelen van toekomstperspectief voor stadsnatuur, moes- en siertuinen. Met recht zijn wij – ook allen vrijwilligers – trots op ons unieke Utrechtse overleg.

 

Volkstuinparken zijn paradijsjes waar we graag ieder welkom heten. 

Volkstuinders hebben kennis in huis over het kweken van groenten en planten, over biodiversiteit. Wij kennen het belang van groene longen in onze dichtbevolkte stad. We werken samen aan nieuwe groene en voedselinitiatieven in de buurt. Daarnaast delen en ontwikkelen we kennis met andere organisaties en netwerken zoals IVN,  VELT, Vogelbescherming, Vlinderstichting, Groei & Bloei en Bijenvereniging. We betrekken het publiek bij workshops en open tuinendagen. Het landelijk keurmerk Natuurlijk Tuinieren heeft in Utrecht relatief het hoogste aantal deelnemende volkstuinparken. 

 

Deze site is er dan ook om iedere belangstellende van dienst te kunnen zijn. Voor rustzoekers, wandelaars, vrijwilligers, buurtgenoten, tuinliefhebbers, groot en klein, én voor degenen die een volkstuin naar hun hart zoeken. Van harte welkom!

 

Ans Hobbelink

Voormalig voorzitter OVU