De Nijvere Pier

Naam tuinenpark

De Nijvere Pier

  

Naam beherende vereniging

Ekologische Tuiniervereniging De Nijvere Pier

 

Aantal tuinen

66 tuinen, variërend in grootte van 40 tot 80 m²

 

Soort tuinen en voorzieningen

Moes- en bloementuinen. Er is een gemeenschappelijk schuur met kruiwagens en ander basisgereedschap. Er zijn handpompen voor grondwater voor het begieten van de tuinen; en er is een watertappunt voor drinkwater. Bouwwerken op eigen tuin zijn niet toegestaan, behalve een kleine gereedschapskist en een kleine kas tijdens het groeiseizoen. Er zijn nog geen sanitaire voorzieningen en er is evenmin een aansluiting op het elektriciteitsnet.

 

Bijzondere voorzieningen en elementen op het tuinenpark

Hooiland langs het spoor, ‘bos’paadje, walnotenbomen, hoogstamfruitbomen, paddenpoel.

 

Informatie over het verenigingslidmaatschap

De contributie bedraagt anno 2020 ca. 1 euro per m².  Meewerken aan het onderhoud van het gemeenschappelijk terrein is verplicht (minimaal 8 uur per jaar).

 

Aanvullende informatie

De Nijvere Pier is een kleine gezellige tuinvereniging. We tuinieren volgens ekologische principes. Dat wil zeggen met gebruikmaking van combinatie- en wisselteelt en verbetering van de bodem met behulp van compost en paardenmest. Wilde bloemen krijgen bij ons heel veel ruimte; we zien regelmatig min of meer bijzondere diersoorten: vogels (Roodborst, Staartmees, Rietzanger, Bosuil), reptielen (Ringslang) en amfibieën en kleine zoogdieren (Egel, Wezel, Hermelijn, Eekhoorn).

 

Contact

Stuur een e-mail naar de vereniging. Meer informatie? Kijk op de website van de vereniging.