Utrecht Zuid

Naam tuinenpark

Utrecht-Zuid

  

Naam beherende vereniging

Amateurtuindersvereniging Utrecht Zuid

 

Aantal tuinen

156

 

Soort tuinen en voorzieningen

Moes- en siertuinen; tuinhuizen en kassen

 

Bijzondere voorzieningen en elementen op het tuinenpark

Tuinhuizen en verenigingsgebouw; Stapelmuur; takkenwal; klimopbegroeiing; oevervegetatie; huisvesting solitaire bijen; voorbeeld milieuvriendelijke moestuin; vogeltuin; fruittuin; lathyrus kweken; in aanleg is een inheemse plantentuin

Contact

Voor meer informatie bezoek de website van de verenging.

Bezoekadres: Oude Liesbosweg 15 (Lunetten)