Gemeente Utrecht

Utrecht heeft vijftien volkstuinparken, die door de stad gekoesterd worden. Oases van groen, die in of aan de rand van de stad liggen en het bezoeken waard zijn. Op de Utrechtse tuinenparken kun je genieten van de rust, groene omgeving en alle mooie tuinen.


Uit de beleidsnotitie Volkstuinen in Utrecht, duurzaam en gezond 2012 – 2014 blijkt het belang van de volkstuinen voor onze stad. Naast een plezierige vorm van vrijetijdsbesteding is tuinieren ook nog eens gezond. Het leidt tot minder stress en meer bewegen. Daarnaast zijn de Utrechtse tuinenparken met hun verschillende verenigingsgebouwen een leuke ontmoetingsplek voor de wijk en de buurt.

 

De Utrechtse volkstuinen worden beheerd en onderhouden door de volkstuinverenigingen. De volkstuinverenigingen bestaan uit vrijwilligers, die gezamenlijk met de leden zorg dragen voor het tuinenpark. Als u belangstelling heeft voor een volkstuin dan kunt u deze in gebruik krijgen via een volkstuinvereniging. Hiervoor moet u lid worden van de vereniging. Neem daarvoor rechtstreeks contact op met de desbetreffende vereniging.

 

De Utrechtse volkstuinverenigingen en de gemeente werken samen in het Overleg Volkstuinen Utrecht (OVU). Er vindt minimaal tweemaal per jaar overleg plaats met alle volkstuinverenigingen en de gemeente. Het overleg is het platform om met elkaar informatie uit te wisselen, knelpunten te signaleren en met de gemeente afspraken te maken over de oplossingen daarvoor. De landelijke organisatie van hobbytuinders, het AVVN, fungeert op verzoek van de gemeente als secretaris voor dit overleg. Het AVVN behartigt als landelijke organisatie de belangen van hobbytuinders in het algemeen en de aangesloten verenigingen en bonden in het bijzonder en is een belangrijk kenniscentrum voor de volkstuinen in Nederland.

 

Daarnaast is voor het groot onderhoud van de tuinenparken tussen het Overleg Volkstuinen Utrecht en de gemeente het volgende geregeld. Het Overleg Volkstuinen Utrecht maakt in samenwerking met het AVVN ieder jaar een plan voor het onderhoud van de tuinenparken. Als basis daarvoor gelden de meerjarenonderhoudsplannen, die voor de verschillende tuinenparken zijn opgesteld. In goed onderling overleg wordt bepaald welk onderhoud waar en wanneer moet plaatsvinden.