Het overleg

Het OVU - overlegorgaan voor tuinverenigingen in Utrecht - komt minimaal 2 maal per jaar bij elkaar.  Naast vertegenwoordigers van Utrechtse tuinverenigingen, de gemeente Utrecht en de landelijke organisatie voor hobbytuinders, het AVVN, nemen met grote regelmaat ook andere organisaties die op de één of andere manier betrokken zijn bij het stadstuinieren, stadsnatuur, maatschappelijke ontwikkelingen e.d., deel aan dit overleg.

 


Leren van elkaar en samenwerken staat centraal in dit overleg. De thema's worden door de deelnemers zelf aangedragen en voorbereid.