Briljant

Naam tuinenpark

Briljant

 

Naam beherende vereniging

Volkstuindersvereniging Briljant

 

Aantal tuinen

31

 

Soort tuinen en voorzieningen

De tuinders op Briljant telen vooral groenten, maar de hoeveelheid bloemen is toch aanzienlijk. Echte siertuinen zijn er niet. Er wordt gewerkt aan de aanleg van een vlinderstrook rond het complex. Opstallen zijn niet toegestaan.

 

Bijzondere voorzieningen en elementen op het tuinenpark

In tijden van droogte worden de planten bewaterd met grondwater. Vanzelfsprekend niet tussen zonsopkomst en zonsondergang.

 

Informatie over het verenigingslidmaatschap

De kosten voor een tuin bij VTV Briljant variëren. De prijs van het lidmaatschap wordt in sterke mate bepaald door het oppervlakte van uw tuin. Die lopen uiteen van zo’n 50 tot 100 m². Er is een wachtlijst. De lengte van de wachtlijst zegt weinig over de tijd die het duurt voor u in aanmerking komt voor een tuin bij de VTV Briljant. Op het moment dat er een tuin vrij komt wordt degene die het langst op de wachtlijst staat gebeld met de vraag of er nog belangstelling is. Heel vaak is dat niet het geval en wordt de volgende op de wachtlijst gebeld. Het aantal tuinen dat vrij komt is elk jaar verschillend. Soms is het niet een, maar er zijn ook jaren geweest dat het er vijf waren. In de meeste gevallen zult u echter twee tot drie jaar moeten wachten. Het is mogelijk om een tuin met derden te delen. Daarbij gaat het dus uitdrukkelijk om derden, waarmee men niet gehuwd is of duurzaam samenleeft. Wij noemen dat ‘medetuinders’. Om hen te van de ontwikkelingen binnen de vereniging op de hoogte te houden worden kosten gemaakt. Vandaar dat voor een medetuinder een bescheiden bijdrage wordt gevraagd.

 

Aanvullende informatie

Briljant vormt samen met de kinderboerderij Nieuw Rotsoord een groene oase in Hoograven. Het streven is een of meerder open dagen per jaar te houden voor buurtbewoners.

Contact

Om u aan te melden voor de wachtlijst kunt u de website van Briljant raadplegen.

Bezoekadres:  Rotsoord (Hoograven)