NIEUWS EN ACTIVITEITEN

Onderwerpen:

 • Coronanieuws - namens Maik Schulz van de gemeente Utrecht
 • Bomen kappen - niet zonder vergunning
 • Maak kennis met de tuinders van De Doordouwers

Coronanieuws - Namens Maik Schulz van de gemeente Utrecht

Utrecht, 21 september 2020

Beste samenwerkingspartner / geachte relatie,

 

Vanuit de gemeente en de afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling in het bijzonder wordt er urgent aandacht gevraagd om onze samenwerkingspartners te attenderen op de verscherpte C-19 maatregelen in de veiligheidsregio Utrecht.

 

En daarnaast wil ik jullie (‘mijn’ samenwerkingspartners) vragen welke specifieke zorgen jullie ervaren. Wat speelt er in deze bijzonder tijd bij jullie?

 

Uit de eerder gevoerde gesprekken weet ik dat jullie heel goed je eigen verantwoordelijkheid nemen. Bijvoorbeeld goede protocollen op na leven, maximum aantallen mensen binnen laten per zaal.

Velen van jullie hebben extra activiteiten al dan niet ter vervanging georganiseerd: taart bakken bij Nieuw Rotsoord, Soep-project van het 3 Generatiecentrum, het digitale buurthuis van Podium Oost. En in een enkel geval is het beter om de voorziening tijdelijk te sluiten dan onnodige risico’s te lopen. Maar deel vooral je de extra en bijzondere activiteiten.

 

We willen nog eens onze waardering uitspreken voor jullie inzet in deze bijzondere tijden.

Veel van de activiteiten kunnen nog steeds niet doorgaan. Als een activiteit doorgaat kunnen we veel minder deelnemers aan activiteiten verwelkomen.

Naar mijn ervaring bij zelfbeheerder buurthuizen, scoutinggroepen en volkstuinverenigingen hebben de nieuwe extra maatregelen weinig tot geen gevolg voor onze al dan niet minimale activiteiten omdat we geen bijeenkomsten organiseren en of uitvoeren voor meer dan 50 personen.

Maar dan nog, blijkbaar is er meer en extra-aandacht nodig, zeker als we werken met kwetsbaren of jongeren.

 

Onderstaand voor alle samenwerkingspartners een opsomming van de EXTRA MAATREGELEN VAN RIJK EN VEILIGHEIDSREGIO UTRECHT (VRU)

 

Extra maatregelen Rijk en VRU

Het Rijk heeft op 18 september extra maatregelen aangekondigd in de 6 veiligheidsregio’s waar het aantal besmettingen zorgelijk oploopt. Dat is ook in de regio en in de stad Utrecht het geval. Maatregelen zijn ingegaan per zondag 20 september 18.00 uur.

 

De landelijke maatregelen in het kort:

 • Inloopstop horeca vanaf middernacht, muziek uit; om 01.00 uur dicht.
 • Groepsbijeenkomsten niet meer dan 50 personen binnen en buiten. Uitzonderingen mogelijk. Meldplicht voor organisaties voor samenkomsten van meer dan 50 personen.

De Veiligheidsregio Utrecht heeft aanvullend maatregelen afgekondigd:

 • Intensivering handhaving: Versneld sluiten van locatie bij besmettingen, aanscherping toezicht & handhaving in parken of gebieden waar risico is op illegale feesten en grotere samenkomsten.
 • Beschermen kwetsbare personen: Verkennen van venstertijden voor kwetsbare groepen bij overheidslocaties: stadsdeelkantoren, bibliotheken, zwembaden, etc.  Branches / sectoren worden verzocht om venstertijden in te stellen voor kwetsbare groepen bij bijvoorbeeld winkels (supermarkten) en musea.

Doelgerichte aanpak:

Vergroot aandacht voor studenten en jongeren. Specifieke acties:

 •  (opnieuw) Bestuurlijk in gesprek met vertegenwoordiging van verenigingen en onderwijsinstellingen.
 • In gesprek met studentenhuisvestingsorganisaties.
 • Jongerencampagne: vanaf week 40 komt de toolkit jongerencampagne vanuit het Rijk beschikbaar (op het ‘hoe’ en het ‘waarom’). We hebben hierover contact en delen de campagne zo spoedig mogelijk nadat het beschikbaar is gekomen.
 • De stad Utrecht ontwikkelt op dit moment een aanvullende jongerencampagne, door een gespecialiseerd bureau in jongerencommunicatie en gedrag. aanvullend aan de jongerencampagne van het Rijk. We streven naar een uitrol van deze extra acties aanvullend op de jongerencampagne in week43.
 • Branches, sportclubs en netwerken in de wijken (in verschillende talen) oproepen meer aandacht te hebben voor naleving van de maatregelen.
 • Ook in de gebouwen (schoonmaak winkelmandjes, actief wijzen op naleving, mondkapjes etc.): supermarkten, warenhuizen, horeca. 
 • Extra aandacht wordt gevraagd voor alle corona-maatregelen in het openbare leven zoals winkels, horeca, gebouwen, feestlocaties, buiten en binnensport en thuis (handhygiëne). Dat wil zeggen: handen wassen, handen desinfecteren bij binnenkomst, 1,5 m goed respecteren, looproutes handhaven, winkelmandjes en wagentjes weer tellen en desinfecteren, gezondheidschecks altijd toepassen, registratieplicht in de horeca controleren enz.

We blijven alert op de naleving van de bestaande en nieuwe regels! 

 

Hebben jullie vragen en/of opmerkingen, neem gerust contact op met ondergetekende.

 

Met vriendelijke groet, 

 

Maik Schulz 

Beleidsadviseur / Projectleider 


BOMEN KAPPEN – NIET ZONDER VERGUNNING

Op onze tuinenparken staan zowel in de algemene delen als op individuele tuinen bomen. Soms wil een vereniging of een tuinder een boom kappen. Daar zijn regels voor bij de gemeente. Een kapvergunning is zowel voor bomen in de algemene delen als bomen op individuele tuinen nodig.

 

Op de website van de gemeente staat duidelijk beschreven wanneer een kapvergunning verplicht is. Klik op deze link om naar de gemeentelijke website te gaan.

 

Op de gemeentelijke website lees je onder meer deze tekst:

 

“U hebt geen kapvergunning nodig wanneer:

1.    de boom jonger dan 50 jaar is én

2.    de oppervlakte van uw perceel kleiner dan 300 m² is.”

 

Voor alle duidelijkheid: De genoemde 300 m² is voor eigenaren van privétuinen en is NIET van toepassing op gemeentelijke volkstuinen (op de algemene delen noch op de individuele tuinen). Het tuinenpark is geen eigendom van de vereniging en het park wordt als één geheel gezien. Daarmee is het altijd groter dan 300 m². Het is voor de verplichting van een kapvergunning niet van belang wie de boom heeft geplant.

 

Neem bij enige twijfel of een kapvergunning nodig is contact op met de gemeente of de contactpersoon van de Werkgroep onderhoud tuinenparken Utrecht.   

 

Utrecht, 22 september 2020 


MAAK KENNIS MET TUINDERS VAN DE DOORDOUWERS

RTV Utrecht heeft een bezoekje gebracht aan het tuinenpark van De Doordouwers en daar 5 tuinders geïnterviewd. Dat geeft een mooi beeld van wat een volkstuinder beweegt. Klik op deze link om de filmpjes te bekijken, ze staan onder de teksten.