AVVN - voor samen tuinieren

Het AVVN behartigt als landelijke organisatie de belangen van hobbytuinders in het algemeen en de aangesloten verenigingen en bonden in het bijzonder. In de Utrechtse wijk Leidsche Rijn is het Activiteiten- en Informatiecentrum voor Tuin & Natuur van het AVVN gevestigd.


Meer informatie is te vinden op de website van het AVVN.

 

15 Utrechtse tuinverenigingen zijn bij het AVVN aangesloten.

In goed overleg met deze verenigingen en de gemeente coördineert en organiseert het AVVN het groot onderhoud op de tuinenparken. Daarnaast is het secretariaat van het OVU in het centrum van het AVVN gevestigd.

Het AVVN is de verstrekker van het Nationaal Keurmerk Natuurlijk Tuinieren (NKNT). Tuinverenigingen, die aan de voorwaarden van het natuurlijk tuinieren voldoen, kunnen in aanmerking komen voor het Nationaal Keurmerk Natuurlijk Tuinieren.

 


In Utrecht mogen de volgende verenigingen dit keurmerk voeren: Nationaal Keurmerk Natuurlijk Tuinieren

  • Abstede
  • Briljant
  • De Doordouwers
  • De Driehoek 
  • De Hoge Weide
  • De Pioniers
  • Stadion
  • Tuinenpark Ons Buiten 
  • Utrecht Zuid