Stadion

Naam tuinenpark

Stadion

  

Naam beherende vereniging

Amateurtuindersvereniging Stadion (Oost)

 

Aantal tuinen

134 tuinen Verdeeld over locatie Oostbroekselaan 51 en locatie Oostbroekselaan 64

 

Soort tuinen en voorzieningen

De tuinen op ATV Stadion worden verschillend gebruikt: als moestuin of siertuin of tuin die deels moes-, deels genots-/siertuin is. Met huisje maakt een tuin soms cottage-achtige indruk. Op de hoofdlocatie 51 zijn er tuinen met een huisje (71) en zonder huisje. Hier zijn ook twee kavels in gebruik als schooltuin. Op locatie 64 zijn alleen tuinen zonder huisje.

Om de balans niet te laten doorslaan naar een complex met grotendeels huisjes mogen op huis-vrije tuinen geen huisjes bijgebouwd. Op elke tuin mag wel een gereedschapskist en kas geplaatst. Dit gebeurt in vooroverleg (i.v.m. toegestane afmetingen en goede situering). We zijn warm voorstander van natuurlijk tuinieren en dat gebeurt dan ook: geen kunstmest of gifspuiterij. We stimuleren een eigen composthoop.

 

Bijzondere voorzieningen en elementen op het tuinenpark

ATV Stadion heeft een ruim aantal parkeerplaatsen op zowel locatie 64 als locatie 51. Een fraaie verenigingswinkel met zaden, gereedschap of andere tuinbenodigdheden is open vanaf half februari tot begin december. Naast de winkel nog een toilet.

Het complex ATV Stadion wordt gekenmerkt door wandellaantjes en sloten met schoon, helder water met eenden, vissen en kikkers, bruggetjes, zichtbare tuinen met daaromheen lage hagen die tot laat in het voorjaar mooi bloeien. Waterkranen, bosschages, houtwallen, autovrije wandelpaden, er zijn zitbanken en picknicktafels voor leden en wandelaars.

Op locatie 51 hebben we een groot speelveld. ATV Stadion als natuurgebied heeft een bijenstal, bijenhotels, ringslanghopen, reptielenmuur en nestkasten. Schooltuinen ter educatie zijn al genoemd. We zijn een tuinvereniging en dus speelt naast tuinieren gezellig samen iets doen een rol.

 

Informatie over het verenigingslidmaatschap

Belangstellenden melden zich aan via mail of de website. Bij voldoende aanmelders houden we een zaterdagse info-ochtend. Nadat je twee tuindiensten hebt gedraaid, word je aspirant-lid met als keuze: tuin met of zonder huisje.

Over de wachtlijst of tijd is weinig te voorspellen. Regelmatig komt er vanwege ouderdom van een tuinlid, verhuizing of andere omstandigheden plotseling een tuin vrij.

 

Aanvullende informatie

  • ATV Stadion neemt al enige jaren maatschappelijke stagiaires op, die actief zijn in de winkel, de schooltuinen, zaterdagse dienst of de zgn. maandagploeg.
  • Het verenigingsblad Bladgroen met allerlei wetenswaardigheden over de vereniging en tuinen komt 4 x p.j. uit
  • Er zijn veel werkgroepen en commissies actief die een bijdrage leveren aan onderhoud en activiteiten zoals cursussen, Parkendag, voorjaarsmarkt en feestelijke afsluiting tuinseizoen. 
  • ATV Stadion draagt met trots het Nationaal Keurmerk Natuurlijk Tuinieren 3 stippen

Contact

Contact of informatie? Stuur de vereniging een e-mail of kijk op de website.

Bezoekadres: Adres tuinenpark

Oostbroekselaan 51, 3584 BD Utrecht

ATV Stadion is over twee locaties verdeeld. nr 64  en nr 51.