Recreatief medegebruik

Jaarlijks kan een tuinvereniging een aanvraag doen voor projecten in het kader van "recreatief medegebruik en veiligheid".

 

WAARAAN MOETEN PROJECTEN IN IEDER GEVAL AAN VOLDOEN?

  1. Het moet om projecten gaan in het kader van recreatief medegebruik van het tuinenpark door andere groepen mensen dan de eigen tuinleden OF om projecten in het kader van de veiligheid;
  2. Omschrijf bij de aanvraag duidelijk op welke wijze het project bijdraagt aan recreatief medegebruik of veiligheid;
  3. Geef aan op welke wijze de uitvoering van het project gaat plaatsvinden;
  4. Stel een begroting op en zend deze mee;
  5. Houd er rekening mee dat het in standhouden van een project en het onderhoud na het realiseren ervan in principe voor rekening van de vereniging zijn;
  6. Het project moet voor 31 december van het subsidiejaar zijn afgerond;
  7. Stuur voor 1 maart van het daarop volgende jaar een gedetailleerde verantwoording van de kosten van het project (inclusief facturen en declaraties) en een beschrijving van de uitvoering van het project, bij voorkeur met foto’s
  8. Indienden van aanvragen kunnen het gehele jaar door geschieden en zolang er budget beschikbaar is.

 

BEOORDELING VAN AANVRAGEN

Op basis van de door de gemeente gestelde eisen aan projecten in het kader van recreatief medegebruik en veiligheid beoordeelt de Werkgroep Onderhoud Tuinenparken Utrecht de aanvragen.

De prioritering voor deze aanvragen vindt je hier terug